Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano

(TCRA-CCC)

Kanuni

Publication category details here

 • Pakua

  Mwongozo wa Usajili wa Laini za Simu Kibiometria

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Value_Added_Services_Regulations_2018

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_TELETRAFFIC__Regulations_2018

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Tarrifs_Regulations_2018

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Radio_Communication_and_Frequency_Spectrum_Regulations_2018

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Quality_of_Service_Regulations_2017

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Postal_Regulations_2018

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Mobile_Number_Portability_Regulations

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Interconnection_Regulations_2018

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Electronic_Communications_Equipment_Standards_Regulations__

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Consumer_Protection__Regulations_2018

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_CEIR_Regulations_2018

 • Pakua

  The_Electronic_and_Postal_Communications_Accounting_Separation_Regulations_2018

 • Pakua

  EPOCA_RADIO_AND_TELEVISION_BROADCASTING_CONTENT_REGULATIONS_2018

 • Pakua

  EPOCA_ONLINE_CONTENT_REGULATIONS_2018

 • Pakua

  Electronic and Communicatins licencing Regulations 2018

 • Pakua

  Electronic and Communocations electronic communications numbering and adressing regulations 2018

 • Pakua

  Electronic and Postal Communication Computer Emergency Response Team Regulations 2018

 • Pakua

  Electronic and Postal Commhttp://www.tcra-ccc.go.tz/publications/createunication Access co-location

 • Pakua

  Broadcasting Services (Content) Regulations, 2005