Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano

(TCRA-CCC)

Taarifa ya Utekelezaji kazi kuanzia Machi hadi Juni 2019

Taarifa ya Utekelezaji wa kazi Kuanzia Machi hadi Juni 2019 Katika Mikoa ifuatayo; Arusha, Dodoma, Morogoro, Iringa, Lindi, Mtwara, Mbeya, Mwanza, Kagera, Tanga regions na Zanzibar.